İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.
Pamukkale halı insan kaynakları politikasının genel ilkeleri;
- İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,
- Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak,
- Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,
- Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek,
- Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
- Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
- Personeli ilgilendiren konuları anında duyurmak, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak ve iş verimini artırmak,
- Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,
- Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.